ohlásit

co announce, (podat zprávu) report, (přihlásit) register sth

Ohlásil jsi to?
Did you report it?
dɪd juː rɪˈpɔːt ɪt?
Ohlásil jsem to na policii.
I reported it to the police.
aɪ rɪˈpɔːtɪd ɪt tə ðə pəˈliːs
Jeho příjezd nebyl ohlášen.
His arrival was not announced.
hɪz əˈraɪvl wɒz nɒt əˈnaʊnst
Ohlaste se u mě.
Report to me.
rɪˈpɔːt tə miː
Přišel bez ohlášení.
He came unannounced.
hɪ keɪm ˌʌnəˈnaʊnst