dovolit si

co (odvážit se) dare, presume, (finančně ap.) afford sth

To si nemůžeme dovolit.
We can't afford it.
wiː kɑːnt əˈfɔːd ɪt
Mohl by si to klidně dovolit.
He could very well afford it.
hɪ kʊd ˈvεrɪ wεl əˈfɔːd ɪt
Nemohou si dovolit další skandál.
They can't afford another scandal.
ðeɪ kɑːnt əˈfɔːd əˈnʌðə ˈskændl
To bych si nikdy nedovolil.
I would never dare.
aɪ wʊd ˈnεvə dεə
Dovolil jsem si přinést...
I took the liberty of bringing...
aɪ tʊk ðə ˈlɪbətɪ əv brɪŋɪŋ