první, prvý

(the) first, (zkr.) 1st, (v žebříčku ap.) top

za prvé... a za druhé...
firstly ... and secondly...
ˈfɜːstlɪ ... ænd ˈsεkəndlɪ
v prvé řadě (nejdříve)
first of all
fɜːst əv ɔːl
prvního ledna
on Jan. 1st, on January the first, on the first of January
ɒn ˈdʒænjʊərɪ fɜːstˌ ɒn ˈdʒænjʊərɪ ðə fɜːstˌ ɒn ðə fɜːst əv ˈdʒænjʊərɪ
v prvním patře
(BrE) on the first floor, (AmE) on the second floor
ɒn ðə fɜːst flɔːˌ ɒn ðə ˈsεkənd flɔː
první světová válka
World War I, the first world war
wɜːld wɔː aɪˌ ðə fɜːst wɜːld wɔː
v první osobě jednotného čísla
in the first person singular
ɪn ðə fɜːst ˈpɜːsn ˈsɪŋgjʊlə
poskytnout/dát komu první pomoc
give sb first aid
gɪv fɜːst eɪd
prvních deset (míst v žebříčku)
top ten
tɒp tεn
láska na první pohled
love at first sight
lʌv æt fɜːst saɪt
Byla první, kdo se to dozvěděl.
She was the first to know.
ʃɪ wɒz ðə fɜːst tə nəʊ
Budou mezi prvními, kteří...
They will be among the first who...
ðeɪ wɪl biː əˈmʌŋ ðə fɜːst huː
Kariéra je na prvním místě.
Career comes first.
kəˈrɪə kʌmz fɜːst