vstoupit

1(vejít) kam enter sth, (přijít) come in, (vejít) walk/go in(to)

Vstupte!
Come in!
kʌm ɪn!
Nevstupovat!
Don't enter!
dəʊnt ˈεntə!
Nevstupovat! (vstup zakázán)
No entry!, Keep out!, Keep off!
nəʊ ˈεntrɪ!ˌ kiːp aʊt!ˌ kiːp ɒf!
Nevstupovat - soukromý pozemek.
No trespassing.
nəʊ ˈtrεspəsɪŋ
Když vstoupil do pokoje...
When he entered the room...
wεn hɪ ˈεntəd ðə ruːm
Neoprávněně vstoupil na můj pozemek.
He trespassed on my property.
hɪ ˈtrεspəsd ɒn maɪ ˈprɒpətɪ
To vstoupí do dějin.
It will go down in history.
ɪt wɪl gəʊ daʊn ɪn ˈhɪstrɪ

2(do spolku ap.) do čeho join, enter sth

Vstoupil jsem do řad...
I've joined the ranks of...
aɪv ˈdʒɔɪnd ðə ræŋks əv
Vstoupil do armády.
He joined the army., He enlisted.
hɪ ˈdʒɔɪnd ðiː ˈɑːmɪˌ hɪ ɪnˈlɪstɪd
Tyto státy vstoupí do EU.
These states will join the EU.
ðiːz steɪts wɪl dʒɔɪn ðiː ˌiːˈjuː
USA vstoupily do války...
The US joined the war...
ðə ˌjuːˈεs ˈdʒɔɪnd ðə wɔː