pokusit se, pokoušet se

o co try (to do) sth, attempt (to do) sth, (snažit se) make an effort to do sth

Pokusím se (to udělat).
I will try (to do it).
aɪ wɪl traɪ (tə dʊ ɪt)
Pokusil se o útěk.
He attempted to escape.
hɪ əˈtεmptɪd tə ɪˈskeɪp
Pokusila se o sebevraždu.
She attempted to commit suicide.
ʃɪ əˈtεmptɪd tə kəˈmɪt ˈsuːɪˌsaɪd
Ani se o to nepokusila.
She didn't even try it.
ʃɪ ˈdɪdnt ˈiːvn traɪ ɪt
Nepokoušejte se mě napálit.
Don't try to cheat me.
dəʊnt traɪ tə tʃiːt miː
O co se to pokoušíš?
What are you trying to do?
wɒt ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə dʊ?
Pokouší se o mě chřipka.
I feel a flu coming on., I guess I'm coming down with flu.
aɪ fiːl ə fluː ˈkʌmɪŋ ɒnˌ aɪ gεs aɪm ˈkʌmɪŋ daʊn wɪθ fluː
Pokoušel se o mě infarkt.
I almost had a heart attack.
aɪ ˈɔːlməʊst hæd ə hɑːt əˈtæk