zatím

(in the) meantime, (prozatím) for the time being, for now, (dosud) so far

Já zatím uvařím čaj.
I will make some tea in the meantime.
aɪ wɪl meɪk sʌm tiː ɪn ðə ˈmiːnˌtaɪm
Zatím nevolal.
He hasn't called yet.
hɪ ˈhæznt kɔːld jεt
Zatím nevím.
I don't know yet.
aɪ dəʊnt nəʊ jεt
Zatím (je to) dobrý.
So far so good.
səʊ fɑː səʊ gʊd
Zatím se neví, zda...
It's not known (as) yet if...
ɪts nɒt nəʊn (əz) jεt ɪf
Zatím děkuji.
Thank you for now.
θæŋk juː fə naʊ
(hovor.) Tak zatím! (na shledanou)
See you!, So long!, Bye for now.
siː juː!ˌ səʊ lɒŋ!ˌ baɪ fə naʊ
zatím (ještě) ne
not yet
nɒt jεt