pořádek

order

Jsi v pořádku?
Are you all right?, Are you OK?
ɑː juː ɔːl raɪt?ˌ ɑː juː ˌəʊˈkeɪ?
To je v pořádku. (to nevadí)
It's all right., That's okay.
ɪts ɔːl raɪtˌ ðæts ˌəʊˈkeɪ
To je v pořádku. (drobné si nechte)
Keep the change.
kiːp ðə tʃeɪndʒ
Musíme to dát do pořádku.
We must put it right.
wiː mʌst pʊt ɪt raɪt
Něco tady není v pořádku.
Something is wrong here., There's something wrong going on.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ hɪəˌ ðεəz ˈsʌmθɪŋ rɒŋ ˈgəʊɪŋ ɒn
V pořádku dojeďte!
Have a safe journey!
hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ!
Dám to do pořádku.
I'll put/set it right.
aɪl pʊt/sεt ɪt raɪt
Nemá to v hlavě v pořádku.
He has bats in the belfry., He has a screw loose.
hɪ hæz bæts ɪn ðə ˈbεlfrɪˌ hɪ hæz ə skruː luːs