zastavit

stop, (pohyb též) halt, (autem ap.) pull up

Zastav!
Stop!, Halt!
stɒp!ˌ hɔːlt!
Nic je nezastaví!
Nothing can stop them.
ˈnʌθɪŋ kən stɒp ðəm
Čas nezastavíš.
Time can't be stopped.
taɪm kɑːnt biː stɒpt
Zastavili jsme u nemocnice...
We pulled up at the hospital...
wiː pʊld ʌp æt ðə ˈhɒspɪtl
Kde vám mám zastavit?
Where shall I drop you (off)?
wεə ʃæl aɪ drɒp juː (ɒf)?
Zastavte mi tady. (vystoupím)
Drop me over here.
drɒp miː ˈəʊvə hɪə
Zastavili mě policajti.
I got pulled over (by cops).
aɪ gɒt pʊld ˈəʊvə (baɪ kɒps)
Policisté ho zastavili a dali mu dýchnout (do balonku).
The police pulled him over and breathalysed him.
ðə pəˈliːs pʊld hɪm ˈəʊvə ænd ˈbrεθəˌlaɪzd hɪm
Výroba byla zastavena.
The production was stopped., The production was halted.
ðə prəˈdʌkʃən wɒz stɒptˌ ðə prəˈdʌkʃən wɒz hɔːltɪd
Zastavil svůj dům. (hypotékou)
He mortgaged his house.
hɪ ˈmɔːgɪdʒd hɪz haʊs
zákaz zastavení
no stopping
nəʊ ˈstɒpɪŋ