kde

where

Kde bydlíš?
Where do you live?
wεə dʊ juː lɪv?
Kde se tu bereš?
How did you get here?
haʊ dɪd juː gεt hɪə?
Nemám kde bydlet.
I have no place to stay/live.
aɪ hæv nəʊ pleɪs tə steɪ/lɪv
Kde jsi na tom byl? (odkud to víš?)
Where did you get that?
wεə dɪd juː gεt ðæt?
Ten termín může znamenat kde co.
It's a catch-all term.
ɪts ə kætʃɔːl tɜːm
Kde kdo to viděl. (skoro každý)
Almost everybody has seen it.
ˈɔːlməʊst ˈεvrɪˌbɒdɪ hæz siːn ɪt
Nevím, kde mi hlava stojí.
I don't know whether I'm coming or going., I'm rushed off my feet.
aɪ dəʊnt nəʊ ˈwεðə aɪm ˈkʌmɪŋ ɔː ˈgəʊɪŋˌ aɪm ˈrʌʃt ɒf maɪ fiːt