klidně

calmly, (neostýchej se) feel free, (neváhej) don't hesitate to

Klidně! (přitakání)
No problem!
nəʊ ˈprɒbləm!
Klidně přijď.
Feel free to come.
fiːl friː tə kʌm
Klidně by se to mohlo stát.
It could very well happen.
ɪt kʊd ˈvεrɪ wεl ˈhæpn
Klidně bych si to mohl dovolit.
I could well afford it.
aɪ kʊd wεl əˈfɔːd ɪt
Klidně by to udělal.
He wouldn't hesitate to do it.
hɪ ˈwʊdnt ˈhεzɪˌteɪt tə dʊ ɪt
Klidně tam půjdu.
I don't mind going there., I have no problem going there.
aɪ dəʊnt maɪnd ˈgəʊɪŋ ðεəˌ aɪ hæv nəʊ ˈprɒbləm ˈgəʊɪŋ ðεə
Klidně to může trvat rok.
It could easily take a year.
ɪt kʊd ˈiːzɪlɪ teɪk ə jɪə
Klidně můžeme říct, že...
It is safe to say that...
ɪt ɪz seɪf tə seɪ ðæt
Seď klidně!
Sit still!
sɪt stɪl!
Vypadal klidně.
He looked calm.
hɪ lʊkt kɑːm