výhoda

oproti komu/čemu advantage over sb/sth, (prospěch) benefit

Výhodou je, že...
The advantage is that...
ðiː ədˈvɑːntɪdʒ ɪz ðæt
Získali jsme výhodu nad kým.
We gained an advantage over sb.
wiː geɪnd ən ədˈvɑːntɪdʒ ˈəʊvə
Jsou ve výhodě.
They have an advantage.
ðeɪ hæv ən ədˈvɑːntɪdʒ
Jaké jsou výhody tohoto řešení?
What are the advantages of this solution?
wɒt ɑː ðiː ədˈvɑːntɪdʒɪz əv ðɪs səˈluːʃən?
výhody i nevýhody čeho (plánu ap.)
advantages and disadvantages, pros and cons of sth
ədˈvɑːntɪdʒɪz ænd ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒɪzˌ prəʊz ænd kɒnz