podařit se

co succeed in doing sth, (zvládnout) co manage to do sth, (vyjít) come off to do sth

Nepodařilo se mi...
I failed to..., I didn't succeed to...
aɪ feɪld təˌ aɪ ˈdɪdnt səkˈsiːd tə
Podařilo se mi tam dostat.
I managed to get there.
aɪ ˈmænɪdʒd tə gεt ðεə
Podařilo se?
Did you make it?, Did you succeed?
dɪd juː meɪk ɪt?ˌ dɪd juː səkˈsiːd?
Podařilo se splnit cíl.
The goal was achieved.
ðə gəʊl wɒz əˈtʃiːvd
Jestli se jim to podaří...
If they pull it off...
ɪf ðeɪ pʊl ɪt ɒf
Oslava se opravdu podařila.
The celebration was a real success.
ðə ˌselɪˈbreɪʃən wɒz ə ˈrɪəl səkˈsεs
Je to podařený film.
It's a well-done film.
ɪts ə wεldʌn fɪlm