blbě

badly, (nesprávně) wrongly, (placený ap.) poorly

Je mi blbě.
I feel sick.
aɪ fiːl sɪk
Máš to úplně blbě.
You got it all wrong.
juː gɒt ɪt ɔːl rɒŋ
Blbě jsi odbočil.
You took a wrong turn.
juː tʊk ə rɒŋ tɜːn
Neptej se tak blbě!
Stop asking stupid questions!
stɒp ɑːskɪŋ ˈstjuːpɪd ˈkwεstʃənz!
Vypadá to blbě. (vyhlídky ap.)
It looks bad.
ɪt lʊks bæd
Je na tom blbě. (zdravotně ap.)
He is in a bad way.
hɪ ɪz ɪn ə bæd weɪ
dopadnout blbě (nevyjít ap.)
come to a sticky end, come a cropper
kʌm tə ə ˈstɪkɪ εndˌ kʌm ə ˈkrɒpə