pohyb

move(ment), motion, (cvičení ap.) exercise

Pohyb! (pospěšte si)
Move it!, Snap it up!
muːv ɪt!ˌ snæp ɪt ʌp!
Věci se (opět) daly do pohybu.
Things started moving (again).
θɪŋz stɑːtɪd ˈmuːvɪŋ (əˈgεn)
Kvůli nedostatku pohybu má nadváhu.
He is overweight because of a lack of exercise.
hɪ ɪz ˌəʊvəˈweɪt bɪˈkɒz əv ə læk əv ˈεksəˌsaɪz