ostře

sharply, (přísně, tvrdě) harshly, severely

Byl ostře kritizován za...
He was severely/harshly criticized for...
hɪ wɒz sɪˈvɪəlɪ/hɑːʃlɪ ˈkrɪtɪˌsaɪzd fə
Ostře se ohradili proti...
They strongly protested against...
ðeɪ ˈstrɒŋlɪ prəˈtεstɪd əˈgεnst
Ostře vystoupil proti...
He spoke out strongly against...
hɪ spəʊk aʊt ˈstrɒŋlɪ əˈgεnst
ostře zakročit proti komu/čemu
crack down, clamp down on sb/sth
kræk daʊnˌ klæmp daʊn