pozadu

s čím behind(hand) with sth, (s placením, v soutěži) in arrears, (hodiny) slow

Jsme pozadu s plněním plánu.
We are behind schedule.
wiː ɑː bɪˈhaɪnd ˈʃεdjuːl
Ty hodiny jdou o pět minut pozadu.
The clock is five minutes slow.
ðə klɒk ɪz faɪv ˈmɪnɪts sləʊ
Jsou pozadu s placením.
They fall behind with the payment., They are in arrears (with payment).
ðeɪ fɔːl bɪˈhaɪnd wɪθ ðə ˈpeɪməntˌ ðeɪ ɑː ɪn əˈrɪəz (wɪθ ˈpeɪmənt)
být pozadu
be (falling) behind, be running late
biː (fɔːlɪŋ) bɪˈhaɪndˌ biː ˈrʌnɪŋ leɪt