slepý

blind

Nejsem slepý!
I am not blind!
aɪ əm nɒt blaɪnd!
Seš slepej, nebo co?
Are you blind or something?
ɑː juː blaɪnd ɔː ˈsʌmθɪŋ?
Je tam slepá ulice.
There's a blind alley/(AmE) dead end.
ðεəz ə blaɪnd ˈælɪ/dεd εnd
Dostali jsme se do slepé uličky.
We (have) reached a dead end., We (have) reached a deadlock.
wiː (hæv) riːtʃt ə dεd εndˌ wiː (hæv) riːtʃt ə ˈdεdˌlɒk
Museli mu vyndat/vyoperovat slepé střevo.
He had to have his appendix out/removed.
hɪ hæd tə hæv hɪz əˈpεndɪks aʊt/rɪˈmuːvd
Je slepý jako patrona/krtek.
He's as blind as a bat.
hiːz əz blaɪnd əz ə bæt
Mezi slepými jednooký králem.
In the land of the blind, the one-eyed man is king.
ɪn ðə lænd əv ðə blaɪndˌ ðə wʌnaɪd mæn ɪz kɪŋ
Hrají si na slepou bábu.
They are playing blind man's buff.
ðeɪ ɑː pleɪŋ blaɪnd mænz bʌf