poslední

1(v pořadí) (the) last, (konečný) final, (nejzazší, konečný) ultimate

Skončila poslední.
She finished last.
ʃɪ ˈfɪnɪʃt lɑːst
Jsem poslední, kdo se to dozvídá.
I am the last to know.
aɪ əm ðə lɑːst tə nəʊ
Jeho posledním přáním bylo...
His last wish was..., His dying wish was...
hɪz lɑːst wɪʃ wɒzˌ hɪz ˈdaɪɪŋ wɪʃ wɒz
To byla poslední kapka!
That was the last straw!
ðæt wɒz ðə lɑːst strɔː!
na poslední chvíli, v posledním okamžiku
at the last moment
æt ðə lɑːst ˈməʊmənt
poslední vůle
(last) will (and testament)
(lɑːst) wɪl (ænd ˈtεstəmənt)
mít v čem poslední slovo
have the final say in sth, have the last word in sth
hæv ðə ˈfaɪnl seɪˌ hæv ðə lɑːst wɜːd

2(nejnovější) latest, (nedávný) recent, (aktualizovaný) updated

poslední dobou
lately, recently, of late
ˈleɪtlɪˌ ˈriːsntlɪˌ əv leɪt
poslední móda
the latest fashion
ðə ˈleɪtɪst ˈfæʃən
a v neposlední řadě
and last but not least
ænd lɑːst bət nɒt liːst
V poslední době jsem ho neviděl.
I haven't seen him recently.
aɪ ˈhævnt siːn hɪm ˈriːsntlɪ
Stáhl jsem si poslední verzi.
I have downloaded the latest version.
aɪ hæv ˈdaʊnˌləʊdɪd ðə ˈleɪtɪst ˈvɜːʃən