spolu

together

Chodíme spolu. (partneři)
We're dating., We're going out together.
wɪə ˈdeɪtɪŋˌ wɪə ˈgəʊɪŋ aʊt təˈgεðə
Chodili jsme spolu do školy. (jako spolužáci)
We went to school together., We attended the same school.
wiː wεnt tə skuːl təˈgεðəˌ wiː əˈtεndɪd ðə seɪm skuːl
Vycházíme spolu dobře.
We get on well together.
wiː gεt ɒn wεl təˈgεðə
Nevychází spolu (dobře).
They don't get along.
ðeɪ dəʊnt gεt əˈlɒŋ
Mluvili jsme spolu o tom.
We talked about it.
wiː tɔːkt əˈbaʊt ɪt
Jak to spolu souvisí?
What does it have to do with it?
wɒt dʌz ɪt hæv tə dʊ wɪθ ɪt?