dál

further, (vpředu) further ahead, (pokračování děje) on

Dále! (vstupte)
Come in!
kʌm ɪn!
Pojď dál. (dovnitř)
Come on in.
kʌm ɒn ɪn
dělat dál(e) co
go on doing sth, continue to do sth
gəʊ ɒn ˈduːɪŋˌ kənˈtɪnjuː tə dʊ
Čti dál.
Read on., Go on reading.
riːd ɒnˌ gəʊ ɒn ˈriːdɪŋ
Jeď dál. (k řidiči)
Keep on driving.
kiːp ɒn ˈdraɪvɪŋ
Pošli to dál.
Pass it on.
pɑːs ɪt ɒn
A co dál? (budeme dělat)
And now what?, And then what?
ænd naʊ wɒt?ˌ ænd ðεn wɒt?
A (co bylo) dál?
And (what happened) then?
ænd (wɒt ˈhæpnd) ðεn?
Jak je to dál? (píseň ap.)
How does it go on?
haʊ dʌz ɪt gəʊ ɒn?
Dále hráli... (ve vedlejších rolích ap.)
Also starring (were) ...
ˈɔːlsəʊ stɑːrɪŋ (wɜː)
Je čím dál obtížnější sehnat byt.
It's increasingly difficult to get a flat.
ɪts ɪnˈkriːsɪŋlɪ ˈdɪfɪklt tə gεt ə flæt
Jen tak dál(e)!
Keep on like this., Keep it up.
kiːp ɒn laɪk ðɪsˌ kiːp ɪt ʌp
Takhle (už) to dál nejde!
It can't go on like this!
ɪt kɑːnt gəʊ ɒn laɪk ðɪs!
Ranní ptáče dál doskáče.
The early bird catches the worm.
ðiː ˈɜːlɪ bɜːd kætʃɪz ðə wɜːm
a tak dále
and so on, and so forth, etcetera
ænd səʊ ɒnˌ ænd səʊ fɔːθˌ ətˈsεtrə
čím dál více
more and more
mɔː ænd mɔː
v dáli
in the distance
ɪn ðə ˈdɪstəns
z dáli
from a distance
frɒm ə ˈdɪstəns