snažit se

o co try (hard), make efforts, (systematicky) strive to do sth

(hovor.) Snaž se přijít.
Try and come.
traɪ ænd kʌm
snažit se ze všech sil
do one's best, give it one's best shot, spare no effort
dʊ bεstˌ gɪv ɪt bεst ʃɒtˌ spεə nəʊ ˈεfət
Budu se maximálně snažit.
I will do my best.
aɪ wɪl dʊ maɪ bεst
Snažím se ti jen pomoct.
I am just trying to help you.
aɪ əm dʒʌst ˈtraɪɪŋ tə hεlp juː
Snaž se! (udělat to co nejlépe)
Give it your best!
gɪv ɪt jɔː bεst!
Více se snažte!
Try harder!
traɪ ˈhɑːdə!
Ani se nesnažil to zjistit.
He didn't even try to find out.
hɪ ˈdɪdnt ˈiːvn traɪ tə faɪnd aʊt
O co se (to) snažíš?
What are you trying to achieve/do?
wɒt ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə əˈtʃiːv/dʊ?
Nesnažte se mě podvést.
Don't try to cheat me.
dəʊnt traɪ tə tʃiːt miː
Ani se o to nesnaž!
Don't even try it!
dəʊnt ˈiːvn traɪ ɪt!