donutit

koho k čemu force sb to do sth, make sb do sth, (přimět) compel sb to do sth

Donutím ho přijít.
I'll make him come.
aɪl meɪk hɪm kʌm
K tomu mě nikdo nedonutí.
No one can make me do it.
nəʊ wʌn kən meɪk miː dʊ ɪt
Byl jsem donucen to podepsat.
I was made to sign it.
aɪ wɒz meɪd tə saɪn ɪt
Byl donucen k rezignaci.
He was forced to resign.
hɪ wɒz fɔːst tə rɪˈzaɪn
To mě donutilo...
That forced/compelled me to...
ðæt fɔːst/kəmˈpεld miː tə