připravit

co pro koho prepare, get/make sth ready, ready sth

Připravte se!
Get ready!
gεt ˈrεdɪ!
(Jsi) Připraven?
(Are you) ready?
(ɑː juː) ˈrεdɪ?
Připravte mi to.
Get it ready for me., Prepare it for me.
gεt ɪt ˈrεdɪ fə miːˌ prɪˈpεə ɪt fə miː
Budu to mít pro tebe připravené.
I'll have it ready for you.
aɪl hæv ɪt ˈrεdɪ fə juː
Připravíme mu překvapení.
We'll arrange a surprise for him., We'll spring a surprise on him.
wiːl əˈreɪndʒ ə səˈpraɪz fə hɪmˌ wiːl sprɪŋ ə səˈpraɪz ɒn hɪm
Připravil jsem ti snídani.
I made you breakfast.
aɪ meɪd juː ˈbrεkfəst
Připravit (se) ke startu, pozor, teď.
On your marks - get set - go!, Ready, steady, go!
ɒn jɔː mɑːks - gεt sεt - gəʊ!ˌ ˈrεdɪˌ ˈstεdɪˌ gəʊ!
Připravila mě o všechny peníze.
She deprived me of all my money.
ʃɪ dɪˈpraɪvd miː əv ɔːl maɪ ˈmʌnɪ