vážit si

čeho appreciate, koho/čeho (respektovat) respect, esteem

Vážíme si vaší pomoci.
We appreciate your help.
wiː əˈpriːʃɪˌeɪt jɔː hεlp
Vůbec si neváží rodičů.
He has absolutely no respect for his parents.
hɪ hæz ˌæbsəˈluːtlɪ nəʊ rɪˈspεkt fə hɪz ˈpεərənts
Neváží si toho, co pro ni dělám.
She doesn't appreciate what I do for her.
ʃɪ ˈdʌznt əˈpriːʃɪˌeɪt wɒt aɪ dʊ fə hə
Pokud si vážíte svého zdraví...
If you value your health...
ɪf juː ˈvæljuː jɔː hεlθ