obrátit se, obracet se

turn (around), (vzhůru nohama ap.) turn over, na koho (o radu ap.) turn to sb

Na koho bych se měl obrátit?
Who should I turn to?
huː ʃʊd aɪ tɜːn tuː?
S dotazy se obracejte na...
Address your queries to...
əˈdrεs jɔː ˈkwɪərɪz tə
Celé se to obrátilo proti mně.
It all backfired on me., It all blew up in my face.
ɪt ɔːl ˌbækˈfaɪəd ɒn miːˌ ɪt ɔːl bluː ʌp ɪn maɪ feɪs
Obrátil se ke mně zády.
He turned his back on me.
hɪ tɜːnd hɪz bæk ɒn miː
Karta se obrátila.
The tide has turned., The tables are turned.
ðə taɪd hæz tɜːndˌ ðə ˈteɪblz ɑː tɜːnd
Ten se musí obracet v hrobě.
He is/must be turning in his grave.
hɪ ɪz/mʌst biː ˈtɜːnɪŋ ɪn hɪz greɪv