zařadit se

kam join sth, (při nástupu ap.) (re)join ranks, (do řady za pochodu) fall in swh

Zařaďte se do fronty.
Join the queue/(AmE) line.
dʒɔɪn ðə kjuː/laɪn
Zařadil se mezi nejlepší.
He ranked among the best.
hɪ ræŋkt əˈmʌŋ ðə bεst
Odmítají se zařadit do společnosti.
They refuse to integrate into society.
ðeɪ rɪˈfjuːz tə ˈɪntɪˌgreɪt ˈɪntə səˈsaɪətɪ