pomoci

komu s čím help, aid, assist sb with sth

Pomoz mi.
Help me., Give me a hand.
hεlp miːˌ gɪv miː ə hænd
Můžete mi prosím pomoct?
Can you help me, please?
kən juː hεlp miːˌ pliːz?
Ukažte, pomůžu vám.
Let me help you.
lεt miː hεlp juː
Pomůžeš mi to udělat?
Will you help me do it?
wɪl juː hεlp miː dʊ ɪt?
To by moc pomohlo.
That would help a great deal.
ðæt wʊd hεlp ə greɪt diːl
Čemu to pomůže?
What's the point of it?
wɒts ðə pɔɪnt əv ɪt?
Nemohu si pomoci.
I can't help it/myself.
aɪ kɑːnt hεlp ɪt/maɪˈsεlf
Nemohl si pomoci a musel se smát.
He couldn't help laughing.
hɪ ˈkʊdnt hεlp lɑːfɪŋ
Pomáháme si. (vzájemně)
We help each other.
wiː hεlp iːtʃ ˈʌðə
Nepomáhá to.
It doesn't help.
ɪt ˈdʌznt hεlp
To mi houby pomůže.
A fat lot of good it would do me.
ə fæt lɒt əv gʊd ɪt wʊd dʊ miː