potěšení

pleasure, (požitek) delight, (zábava ap.) enjoyment

nacházet potěšení v čem, mít potěšení z čeho
take pleasure in sth, take delight in sth
teɪk ˈplεʒəˌ teɪk dɪˈlaɪt
jen pro potěšení
just for pleasure
dʒʌst fə ˈplεʒə
Je mi potěšením (poznat vás).
It is a pleasure to meet you.
ɪt ɪz ə ˈplεʒə tə miːt juː
Bude mi/Bylo by mi potěšením...
I'll/I would be delighted to...
aɪl/aɪ wʊd biː dɪˈlaɪtɪd tə
S potěšením vám oznamuji, že...
I am pleased to inform you that...
aɪ əm pliːzd tə ɪnˈfɔːm juː ðæt
Bylo mi potěšením.
It was nice meeting you.
ɪt wɒz naɪs ˈmiːtɪŋ juː
Potěšení je na mé straně.
The pleasure is all mine.
ðə ˈplεʒə ɪz ɔːl maɪn