přidat se

ke komu, k čemu join sb, (in) sth

Přidáš se k nám?
Will you join us?
wɪl juː dʒɔɪn əs?
Přidám se k vám později.
I'll join you later.
aɪl dʒɔɪn juː ˈleɪtə
Přidal se k nám jeden cizí člověk.
We were joined by one stranger.
wiː wɜː ˈdʒɔɪnd baɪ wʌn ˈstreɪndʒə
Na čí stranu se přidáš?
Who will you side with?
huː wɪl juː saɪd wɪθ?
K dešti se přidal silný vítr.
The rain was joined by strong wind.
ðə reɪn wɒz ˈdʒɔɪnd baɪ strɒŋ wɪnd