vážný

serious, (situace ap. též) grave, (výraz ap. též) solemn

Máme vážný problém.
We have a serious problem.
wiː hæv ə ˈsɪərɪəs ˈprɒbləm
To je vážná věc.
It's a serious matter.
ɪts ə ˈsɪərɪəs ˈmætə
Utrpěl vážná zranění.
He suffered serious injuries.
hɪ ˈsʌfəd ˈsɪərɪəs ˈɪndʒərɪz
Je to s ním vážné.
He is in a bad way.
hɪ ɪz ɪn ə bæd weɪ
Je to mnohem vážnější, než jsem myslel.
It's much more serious than I thought.
ɪts mʌtʃ mɔː ˈsɪərɪəs ðæn aɪ θɔːt
Má nějakou vážnou známost?
Has he got a steady girlfriend?
hæz hɪ gɒt ə ˈstεdɪ ˈgɜːlˌfrεnd?
Máš rád vážnou hudbu?
Do you like classical music?
dʊ juː laɪk ˈklæsɪkl ˈmjuːzɪk?
To není nic vážného!
It's nothing serious!
ɪts ˈnʌθɪŋ ˈsɪərɪəs!
Vážně? (fakt?)
Really?, No kidding?
ˈrɪəlɪ?ˌ nəʊ kɪdɪŋ?
Myslíš to vážně?
Are you serious?, Do you mean it?
ɑː juː ˈsɪərɪəs?ˌ dʊ juː miːn ɪt?
A myslím to vážně.
And I mean it., And I mean what I say.
ænd aɪ miːn ɪtˌ ænd aɪ miːn wɒt aɪ seɪ
Jeho nemůžeš brát vážně.
You can't take him seriously.
juː kɑːnt teɪk hɪm ˈsɪərɪəslɪ
Vypadala vážně.
She looked serious.
ʃɪ lʊkt ˈsɪərɪəs
Je vážně nemocný.
He is seriously ill.
hɪ ɪz ˈsɪərɪəslɪ ɪl
Byla vážně zraněna.
She was seriously injured.
ʃɪ wɒz ˈsɪərɪəslɪ ˈɪndʒəd
z vážných důvodů
for serious reasons
fə ˈsɪərɪəs ˈriːznz