její

her, (samostatné) hers, (za podstatným jménem) of hers

Byl to její manžel.
It was her husband.
ɪt wɒz hə ˈhʌzbənd
Ty brýle jsou její.
The glasses are hers/belong to her.
ðə ˈglɑːsɪz ɑː hɜːz/bɪˈlɒŋ tə hə
To je jen její kamarád.
That's just a friend of hers.
ðæts dʒʌst ə frεnd əv hɜːz
Já bych na jejím místě...
If I were her...
ɪf aɪ wɜː hə