kdyby

if, (kéž) if (only), I wish

i kdyby...
even if...
ˈiːvn ɪf
Kdybych byl na tvém místě, počkal bych.
If I were you I would wait.
ɪf aɪ wɜː juː aɪ wʊd weɪt
Kdyby nebylo jeho...
Were it not for him ..., If it were not for him ..., But for him ...
wɜː ɪt nɒt fə hɪmˌ ɪf ɪt wɜː nɒt fə hɪmˌ bət fə hɪm
Kdyby tak byl tady.
If only he were here.
ɪf ˈəʊnlɪ hɪ wɜː hɪə
Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.
Would you be so kind as to open the window?
wʊd juː biː səʊ kaɪnd əz tə ˈəʊpn ðə ˈwɪndəʊ?