ale

but, however, (nicméně, na konci věty) though, (přesto) yet

Byla tu, ale neviděla mě.
She was here but she didn't see me.
ʃɪ wɒz hɪə bət ʃɪ ˈdɪdnt siː miː
Ale jdi! (nevěřícně)
Come on!
kʌm ɒn!
Ale, ale! (podívejme se)
Well, well(, well)!
wεlˌ wεl(ˌ wεl)!
To je ale auto!
What a car!, That's some car!
wɒt ə kɑː!ˌ ðæts sʌm kɑː!
Ty ale vypadáš!
What a sight you are!
wɒt ə saɪt juː ɑː!
Ale ne! (samozřejmě ne)
Nah!, Of course not!
nɑː!ˌ əv kɔːs nɒt!
Ale ne! (zklamání ap.)
Oh no!
əʊ nəʊ!
nejen..., ale i
not only, ... but also
nɒt ˈəʊnlɪˌ ... bət ˈɔːlsəʊ