venku

out(side), outdoors, (pod širým nebem) in the open air, (na soupeřově hřišti) away

Venku prší.
It's raining outside.
ɪts reɪnɪŋ ˌaʊtˈsaɪd
Počkejte venku.
Wait outside.
weɪt ˌaʊtˈsaɪd
Až budu venku ze školy... (dostuduji)
When I'm out of school...
wεn aɪm aʊt əv skuːl
A je to venku. (tajemství ap.)
The cat is out (of the bag).
ðə kæt ɪz aʊt (əv ðə bæg)
Z nejhoršího jsme venku.
We are out of the woods.
wiː ɑː aʊt əv ðə wʊdz