mrtvý

dead

Prohlásili ho za mrtvého.
He was pronounced dead.
hɪ wɒz prəˈnaʊnst dεd
Skutečný počet mrtvých není znám.
The actual number of the dead is not known.
ðiː ˈæktʃʊəl ˈnʌmbə əv ðə dεd ɪz nɒt nəʊn
Jednání uvázla na mrtvém bodě.
The negotiations came to a deadlock.
ðə nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃənz keɪm tə ə ˈdεdˌlɒk
V ulicích bylo mrtvo.
There wasn't a living soul in the streets.
ðεə ˈwɒznt ə ˈlɪvɪŋ səʊl ɪn ðə ˈstriːts
Jsem úplně mrtvý. (unavený)
I'm dead tired.
aɪm dεd ˈtaɪəd
Byl jsem mrtvý smíchy.
I (nearly) split my sides laughing.
aɪ (ˈnɪəlɪ) splɪt maɪ saɪdz lɑːfɪŋ