další

next, (ještě jeden) another, one more, (více) more, (druzí) other

Další, prosím!
Next, please!
nεkstˌ pliːz!
Kdo je další (na seznamu)?
Who's next (on the list)?
huːz nεkst (ɒn ðə lɪst)?
Mohu dostat další? (ještě jeden)
Can I have another one?
kən aɪ hæv əˈnʌðə wʌn?
Budeme mít další dítě.
We will have another baby.
wiː wɪl hæv əˈnʌðə ˈbeɪbɪ
Potřebujeme ještě další dva.
We need two more.
wiː niːd tuː mɔː
Budeme potřebovat dalších 100 tisíc.
We'll need an additional 100 thousand.
wiːl niːd ən əˈdɪʃənl wʌnˈhʌndrəd ˈθaʊzənd
Na další ulici zabočte doleva.
Take the next street left.
teɪk ðə nεkst striːt lεft
Máte nějaké další otázky?
Have you any further questions?
hæv juː ˈεnɪ ˈfɜːðə ˈkwεstʃənz?
Pošlou tam dalších tisíc mužů.
They'll send in another thousand men.
ðeɪl sεnd ɪn əˈnʌðə ˈθaʊzənd mεn
... a (mnozí) další (ve výčtu)
... and (many) others
... ænd (ˈmεnɪ) ˈʌðəz