zrušit

aufheben, absagen

Chtěl bych zrušit rezervaci.
Ich möchte eine Buchung/Reservierung stornieren.
ɪç ˈmœçtə ˈainə ˈbuːxʊŋ/rezεrˈviːrʊŋ ʃtɔrˈniːrən
Schůzka byla zrušena.
Der Termin wurde abgesagt.
deːɐ tεrˈmiːn ˈvʊrdə ˈapgəzaːkt
Otroctví bylo zrušeno v...
Die Sklaverei wurde... abgeschafft.
diː sklaːvəˈrai ˈvʊrdə... ˈapgəʃaft
(hovor.) Úplně zrušil auto. (rozmlátil)
Er hat das Auto total kaputtgemacht.
eːɐ hat das ˈauto toˈtaːl kaˈpʊtgəmaxt
zrušit platnost čeho
etw. Akk außer Kraft setzen
ˈausɐ kraft ˈzεtsn
zrušit pracovní poměr
das Arbeitsverhältnis lösen
das ˈarbaitsfεɐhεltnɪs ˈløːzn