plést se

sich (ein)mischen, (mýlit se) sich irren

Nepleť se do toho!
Misch dich da nicht ein!
mɪʃ dɪç daː nɪçt ain!
Nepleť se tady!
Steh nicht im Weg herum!
ʃteː nɪçt ɪm veːk hεˈrʊm!
Možná se pletu...
Vielleicht irre ich mich...
fiˈlaiçt ˈɪrə ɪç mɪç
Jestli se nepletu, ...
Wenn ich mich nicht irre...
vεn ɪç mɪç nɪçt ˈɪrə
To se šeredně pleteš.
Da irrst du dich gewaltig.
daː ɪrst duː dɪç gəˈvaltɪç
Všechno se mi (to) plete. (v hlavě)
Bei mir ist alles durcheinander.
ˈbai miːɐ ɪst ˈaləs dʊrç|aiˈnandɐ
plést se komu do cesty/pod nohy
j-m im Weg stehen
ɪm veːk ˈʃteːən