lepší

besser

Je mnohem lepší než...
Er ist viel besser als...
eːɐ ɪst fiːl ˈbεsɐ als
To by bylo ještě lepší!
Das wäre noch besser!
das ˈvεːrə nɔx ˈbεsɐ!
Bylo by lepší promluvit si s ním.
Es wäre besser, mit ihm zu sprechen.
εs ˈvεːrə ˈbεsɐˌ mɪt iːm tsuː ˈʃprεçn
Je to čím dál lepší.
Es wird immer besser.
εs vɪrt ˈɪmɐ ˈbεsɐ
Je to pořád lepší než nic.
(Es ist) Immer noch besser als (gar) nichts.
(εs ɪst) ˈɪmɐ nɔx ˈbεsɐ als (gaːɐ) nɪçts
Je to změna k lepšímu.
Es ist eine Wendung zum Guten/Besseren.
εs ɪst ˈainə ˈvεndʊŋ tsʊm ˈguːtn/ˈbεsərən
Pamatuji lepší časy., Už bylo líp.
Ich habe schon bessere Tage gesehen.
ɪç ˈhaːbə ʃoːn ˈbεsərə ˈtaːgə gəˈzeːən
Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
ˈbεsɐ deːn ʃpats ɪn deːɐ hant als diː ˈtaubə auf deːm dax
mé lepší já
mein besseres Ich
main ˈbεsərəs ɪç