udělat se

sich machen

Udělalo se hezky.
Es ist schön geworden.
εs ɪst ʃøːn gəˈvɔrdn
Udělalo se takové horko, že...
Es ist so heiß geworden, dass...
εs ɪst zoː hais gəˈvɔrdnˌ das
Udělalo se mi špatně/zle od žaludku.
Mir hat sich der Magen gedreht.
miːɐ hat zɪç deːɐ ˈmaːgn gəˈdreːt
Udělalo se mi z toho nanic.
Mir ist davon übel geworden.
miːɐ ɪst daˈfɔn ˈyːbl gəˈvɔrdn