začátek

Anfang m, Beginn m

Hned na začátku bych chtěl...
Gleich am Anfang möchte ich...
glaiç am ˈanfaŋ ˈmœçtə ɪç
Pro začátek to stačí.
Für den Anfang reicht es.
fyːɐ deːn ˈanfaŋ ˈraiçt εs
Ze začátku se mě báli...
Anfangs hatten sie Angst vor mir...
ˈanfaŋs ˈhatn ziː aŋst foːɐ miːɐ
Tušil jsem to od začátku.
Ich habe es von Anfang an geahnt.
ɪç ˈhaːbə εs fɔn ˈanfaŋ an gəˈ|aːnt
(úplně) na začátku
(ganz) am Anfang, (ganz) zu Beginn
(gants) am ˈanfaŋˌ (gants) tsuː bəˈgɪn
hned od začátku
gleich von Anfang an
glaiç fɔn ˈanfaŋ an
od začátku do konce
vom Anfang bis (zum) Ende
fɔm ˈanfaŋ bɪs (tsʊm) ˈεndə
na začátku/začátkem 90. let
am Anfang der 90er Jahre
am ˈanfaŋ deːɐ ˈnɔyntsɪgɐ ˈjaːrə
začátkem příštího měsíce
Anfang nächsten Monats
ˈanfaŋ ˈnεːçstn ˈmoːnats