hodina

Stunde f, (při určování času) Uhr f

Kolik je hodin?
Wie spät ist es?
viː ʃpεːt ɪst εs?
Nevíš, kolik je hodin?
Weißt du, wie spät es ist?
vaist duːˌ viː ʃpεːt εs ɪst?
Je deset hodin dopoledne/večer.
Es ist zehn Uhr morgens/abends.
εs ɪst tseːn uːɐ ˈmɔrgns/ˈaːbnts
V kolik hodin přijde?
Um wie viel Uhr kommt er?
ʊm viː fiːl uːɐ kɔmt eːɐ?
Kolik to stojí na hodinu?
Wie viel kostet das pro Stunde?
viː fiːl ˈkɔstət das proː ˈʃtʊndə?
Jsem placený od hodiny.
Ich werde stundenweise bezahlt.
ɪç ˈveːɐdə ˈʃtʊndnvaizə bəˈtsaːlt
Jeli jsme rychlostí 80 km za hodinu.
Wir fuhren mit einer Geschwindigkeit von 80 km pro Stunde.
viːɐ ˈfuːrən mɪt ˈainɐ gəˈʃvɪndɪçkait fɔn ˈaxtsɪç kiloˈmeːtɐ proː ˈʃtʊndə
Četl jsem (si) to v hodině. (při vyučování)
Ich habe es in der Stunde gelesen.
ɪç ˈhaːbə εs ɪn deːɐ ˈʃtʊndə gəˈleːzn
Máme teď hodinu dějepisu.
Wir haben jetzt Geschichte.
viːɐ ˈhaːbn jεtst gəˈʃɪçtə
Dává/Chodí na hodiny angličtiny.
Er gibt/nimmt Stunden in Englisch.
eːɐ gipt/nɪmt ˈʃtʊndn ɪn ˈεŋlɪʃ
Mají otevřeno 24 hodin denně.
Sie haben 24 Stunden am Tag/rund um die Uhr geöffnet.
ziː ˈhaːbn fiːɐ|ʊntˈtsvantsɪç ˈʃtʊndn am taːk/rʊnt ʊm diː uːɐ gəˈ|œfnət
za půl/čtvrt hodiny
in einer halben/viertel Stunde
ɪn ˈainɐ ˈhalbn/ˈfɪrtl ˈʃtʊndə
hodina a půl
anderthalb Stunden
ˈandɐtˈhalp ˈʃtʊndn
tři čtvrtě hodiny
drei viertel Stunden, eine Dreiviertelstunde
drai ˈfɪrtl ˈʃtʊndnˌ ˈainə ˈdraifɪrtlʃtʊndə
v úředních hodinách
während der Dienststunden
ˈvεːrənt deːɐ ˈdiːnstʃtʊndn
po zavírací hodině
nach Geschäftsschluss
naːx gəˈʃεftsʃlʊs
návštěvní hodiny
Besuchszeit f
bəˈzuːxstsait
mimo ordinační hodiny
außerhalb der Sprechstunde
ˈausɐhalp deːɐ ˈʃprεçʃtʊndə
dopolední/ranní hodiny
Vormittagsstunden f pl, Morgenstunden f pl
ˈfoːɐmɪtaːksʃtʊndnˌ ˈmɔrgnʃtʊndn
pozdní noční hodina
späte Nachtstunde f
ˈʃpεːtə ˈnaxtʃtʊndə