tušení

(Vor)Ahnung f

Měl jsem takové tušení, že...
Ich hatte so eine Ahnung, dass...
ɪç ˈhatə zoː ˈainə ˈaːnʊŋˌ das
Nemám nejmenší tušení.
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
ɪç ˈhaːbə nɪçt diː gəˈrɪŋstə ˈaːnʊŋ
zlé/neblahé tušení
eine böse Vorahnung haben
ˈainə ˈbøːzə ˈfoːɐ|aːnʊŋ ˈhaːbn