brzy

bald, (časně) früh

Vrátím se brzy.
Ich bin bald zurück.
ɪç bɪn balt tsuˈrʏk
Už brzy by měl přijít.
Er sollte schon bald kommen.
eːɐ ˈzɔltə ʃoːn balt ˈkɔmən
Brzy na shledanou.
Bis bald!
bɪs balt!
Jsi tu moc brzy.
Du bist zu früh da.
duː bɪst tsuː fryː daː
Ještě je (příliš) brzy.
Es ist noch (zu) früh.
εs ɪst nɔx (tsuː) fryː
Ráno brzy vstávám.
Ich stehe früh auf.
ɪç ˈʃteːə fryː auf
brzy na jaře
im frühen Frühling
ɪm ˈfryːən ˈfryːlɪŋ