při

bei

při příležitosti čeho
bei Gelegenheit etw. Gen
bai gəˈleːgnhait
Rád bych při této příležitosti poděkoval...
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei... bedanken.
ɪç ˈmœçtə mɪç bai ˈdiːzɐ gəˈleːgnhait bai... bəˈdaŋkn
Chci při tom být.
Ich will dabei sein.
ɪç vɪl ˈdabai zain
Budu stát při tobě.
Ich werde dir beistehen.
ɪç ˈveːɐdə diːɐ ˈbaiʃteːən
Drž se při mně!
Bleib (dicht) bei mir!
blaip (dɪçt) bai miːɐ!
Chytili ho při činu.
Er wurde auf frischer Tat ertappt.
eːɐ ˈvʊrdə auf ˈfrɪʃɐ taːt εɐˈtapt
Při troše štěstí...
Mit einem Quäntchen Glück...
mɪt ˈainəm ˈkvεntçən glʏk
Při vší úctě. (zdvořilý nesouhlas)
Bei allem Respekt.
ˈbai ˈaləm reˈspεkt
Mám to pořád při ruce.
Ich habe es immer zur Hand.
ɪç ˈhaːbə εs ˈɪmɐ tsuːɐ hant
Při nástupu na palubu (letadla)...
Beim Einsteigen an Bord (eines Flugzeugs)...
baim ˈainʃtaign an bɔrt (ˈainəs ˈfluːktsɔyks)
Při pohledu na krev omdlí.
Beim Anblick von Blut wird sie ohnmächtig.
baim ˈanblɪk fɔn bluːt vɪrt ziː ˈoːnmεçtɪç
Nečti si při jídle.
Lies nicht beim Essen.
liːs nɪçt baim ˈεsn
Zranil se při tenise.
Er hat sich beim Tennisspielen/Tennis verletzt.
eːɐ hat zɪç baim ˈtεnɪsʃpiːlən/ˈtεnɪs fεɐˈlεtst
Zranil se při práci.
Er hat sich bei der Arbeit verletzt.
eːɐ hat zɪç bai deːɐ ˈarbait fεɐˈlεtst
Přišel o život při nehodě.
Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen.
eːɐ ɪst bai ˈainəm ˈʊnfal ʊms ˈleːbn gəˈkɔmən
Je trošku při těle.
Sie ist ein bisschen mollig.
ziː ɪst ain ˈbɪsçən ˈmɔlɪç
Při vzpomínce na...
Bei der Erinnerung an...
ˈbai deːɐ εɐˈ|ɪnərʊŋ an