společný

gemeinsam

Co to s tím má společného?
Was hat das damit zu tun?
vas hat das daˈmɪt tsuː tuːn?
Nemám s tím nic společného.
Damit habe ich nichts zu tun.
daˈmɪt ˈhaːbə ɪç nɪçts tsuː tuːn
mít co společného s kým
mit j-m etw. Akk gemeinsam haben
gəˈmainzaːm ˈhaːbn
Mají společné zájmy.
Sie haben gemeinsame Interessen.
ziː ˈhaːbn gəˈmainzaːmə ɪntəˈrεsn