také

auch

Mám hlad. – Já také.
Ich habe Hunger. – Ich auch.
ɪç ˈhaːbə ˈhʊŋɐ - ɪç aux
Mně se to líbí. – Mně také.
Es gefällt mir. – Mir auch.
εs gəˈfεlt miːɐ - miːɐ aux
Nejsem student. – On také ne.
Ich bin kein Student. – Er auch nicht.
ɪç bɪn kain ʃtuˈdεnt - eːɐ aux nɪçt
Mám to také rád.
Ich mag es auch.
ɪç maːk εs aux
A taky říkal, že...
Und er hat auch gesagt, dass...
ʊnt eːɐ hat aux gəˈzaːktˌ das
Přijel také.
Er kam auch.
eːɐ kaːm aux
To je taky nápad!
Das ist eine verrückte Idee!
das ɪst ˈainə fεɐˈrʏktə iˈdeː!