nejlepší

der/die/das beste

Všechno nejlepší!
Alles Gute!
ˈaləs ˈguːtə!
Nejlepší by bylo, kdyby...
Am besten wäre es, wenn...
am ˈbεstn ˈvεːrə εsˌ vεn
To nejlepší teprve přijde!
Das Beste kommt noch!
das ˈbεstə kɔmt nɔx!
Byla nejlepší ze všech.
Sie war die Beste von allen.
ziː vaːɐ diː ˈbεstə fɔn ˈalən
Je zdaleka nejlepší.
Er ist bei weitem der Beste.
eːɐ ɪst bai ˈvaitəm deːɐ ˈbεstə
Je to jeden z nejlepších hotelů.
Es ist eines der besten Hotels.
εs ɪst ˈainəs deːɐ ˈbεstn hoˈtεls
Je v nejlepších letech.
Er ist in den besten Jahren.
eːɐ ɪst ɪn deːn ˈbεstn ˈjaːrən
přinejlepším, v nejlepším případě
bestenfalls, im günstigsten Fall
ˈbεstnfalsˌ ɪm ˈgʏnstɪçstn fal
co nejlepší výkon...
bestmögliche Leistung...
ˈbεstmøːklɪçə ˈlaistʊŋ
druhý nejlepší
Zweitbeste m
ˈtsvaitbεstə