tedy

also

Tak tedy začněme.
Also fangen wir an.
ˈalzo ˈfaŋən viːɐ an
Dobrá tedy, souhlasím.
Also/Na gut, ich stimme zu.
ˈalzo/na guːtˌ ɪç ˈʃtɪmə tsuː
To je teda nesmysl!
Was für ein Unsinn!
vas fyːɐ ain ˈʊnzɪn!
To je tedy výborné.
Das ist ja toll.
das ɪst jaː tɔl
No teda! (údiv)
Na, so was!
naˌ zoː vas!