určit

bestimmen, feststellen

Můžete to určit blíže/přesněji?
Können Sie das näher bestimmen?
ˈkœnən ziː das ˈnεːɐ bəˈʃtɪmən?
Umí určit čas podle polohy slunce.
Er kann die Zeit nach der Sonnenposition ermitteln.
eːɐ kan diː tsait naːx deːɐ ˈzɔnənpozitsioːn εɐˈmɪtln
Jaké faktory určují lidskou povahu?
Welche Faktoren bestimmen den menschlichen Charakter?
ˈvεlçə ˈfaktoːrən bəˈʃtɪmən deːn ˈmεnʃlɪçn kaˈraktɐ?
Určil ho svým nástupcem.
Er hat ihn zu seinem Nachfolger bestimmt.
eːɐ hat iːn tsuː ˈzainəm ˈnaːxfɔlgɐ bəˈʃtɪmt
být určený pro koho/na co
für j-n/etw. bestimmt sein
bəˈʃtɪmt zain
Ty peníze jsou určeny na...
Das Geld ist für... bestimmt.
das gεlt ɪst fyːɐ... bəˈʃtɪmt
Kniha je určena hlavně dětem.
Das Buch ist vor allem für Kinder bestimmt.
das buːx ɪst foːɐ ˈaləm fyːɐ ˈkɪndɐ bəˈʃtɪmt
Dopis není určen vám.
Der Brief ist nicht an Sie adressiert.
deːɐ briːf ɪst nɪçt an ziː adrεˈsiːɐt